novugo_logo

Markkinaan ja toimintaympäristöön
liittyvät haasteet

Liiketoiminnan jatkuva kehittäminen kilpailukyvyn ja kasvun avulla on elintärkeää yrityksen pitkäjänteisen menestyksen varmistamiseksi ja edelleen yrityksen arvon kasvattamiseksi. Toimitusjohtajat kamppailevat usein hyvin arkisten operatiivisten, päivän polttavien asioiden äärellä, jolloin ulkopuolinen näkökulma voi edesauttaa strategisten toimenpiteiden toteuttamista. Yhtiölle parhaiden kasvumahdollisuuksien tunnistaminen sekä niiden oikea-aikainen toteuttaminen takaavat omistaja-arvon kasvun. Vaativina taloudellisina aikoina menestyneetkin yhtiöt voivat edellyttää strategian uudelleenarviointia yhtiön liiketoiminnan ja rahoituksen näkökulmasta. Kasvun mahdollisuudet tulisi nähdä niin orgaanisen toiminnan kuin yritys- ja toimialajärjestelyiden avulla.

accelerating growth

Mitä

Novugo tarjoaa yrityksille konkreettisia kasvun kiihdyttämisprojekteja, strategisia uudelleenarviointeja sekä liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelmia asiakastarpeiden mukaisesti. Novugon kokeneet asiantuntijat tarjoavat myös pidempiä projektiluonteisia resursointeja, kun yritys haluaa varmistaa toiminnan tehostamisen tai kasvun käytännön operatiivisella johtamisella. Olemme myös valmiita auttamaan yritysjärjestelyissä sekä asiantuntijoina että sijoittajina ja palkkiomme voidaan kytkeä yhdessä saavutettuihin tuloksiin. Intohimomme on käytännön työssä onnistuminen siten, että asiakasyritysten tervehdyttäminen, kasvu ja arvon lisääminen voidaan saavuttaa kestävästi.

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

accelerating growth

Miten

Kattava kokemuksemme eri toimialoilta, strategisista muutostilanteista, operatiivisesta johtamisesta sekä rahoitus- ja yritysjärjestelyistä luo vankan pohjan toiminnallemme ja neuvonannollemme asiakasprojekteissa. Kasvu vaatii aina muutoksia. Me löydämme riittävän merkittävät toimenpiteet kasvun saavuttamiseksi ja osallistumme yhdessä toimivan johdon kanssa niiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja mittaamiseen. Aloitamme projektit keräämällä yrityksen kasvun kannalta oleellisen sisäisen ja ulkoisen tiedon. Tämän pohjalta tekemämme analyysin avulla laadimme yrityksen johdon kanssa toimenpidesuunnitelman kasvun toteuttamiseksi. Lähestymme projekteissa asiakastarpeita konkreettisin ja mitattavissa olevin toimenpitein. Novugon verkosto on rakennettu erinomaisiksi todettujen asiantuntijoiden ympärille myös kansainvälisesti, jolloin erityisesti kasvuun liittyvät kansainvälistämishaasteet kieliin ja kulttuureihin liittyen viedään yhdessä tuloksellisesti maaliin.

accelerating growth

Kenelle

Yhtiön omistajat ja hallitus edellyttävät yritykseltä kasvua, jonka toimeenpano on toimivan johdon vastuulla. Novugo tarjoaa arvoa kasvattavan tavan hankkia ulkopuolista osaamista kehittämään yrityksen liiketoimintaa kestävästi. Kestävän kasvun rakentaminen voi vaatia liiketoiminnan tervehdyttämisen ensin, jotta kasvu voidaan rakentaa terveen liiketoiminnan, taseen ja kassavirran päälle. Merkittävien muutoshankkeiden käynnistäminen vaatii rohkeita päätöksiä ja olemassa olevan toiminnan kyseenalaistamisen.

Asiakkaitamme ovat:
Yrittäjävetoiset pohjoismaiset pk-yritykset
Pääomasijoittajat
Family officet
Rahoituslaitokset  

Novugon asiantuntijat

Mikko Kilpeläinen Novugo

Mikko Kilpeläinen

Talous- ja toimitusjohtajakokemus 
15+ vuotta
Tervehdyttäminen, muutosjohtaminen
ja kasvu
  

+ 358 50 542 5884

Sami Leinonen Novugo

Sami Leinonen

Liiketoiminta- ja toimitusjohtajakokemus 
15+ vuotta 
Muutosjohtaminen, operaatiot ja jatkuva parantaminen

+ 46 72 539 7600

Antti Kemppainen Novugo

Antti Kemppainen

Investointipankkikokemus 20+ vuotta
Talous- ja rahoitusjohtaminen, yrityskaupat ja rahoituksen hankinta

+ 358 40 707 2700