novugo_logo

Utmaningar - marknad och operativ miljö

Kontinuerlig affärsutveckling, genom konkurrenskraft och tillväxt, är avgörande för att säkerställa ett företags långsiktiga framgång och ytterligare öka dess aktieägarvärde. VD:ar kämpar ofta med den dagliga driften, dagliga frågor, och ett perspektiv utifrån kan hjälpa dem att vidta avgörande strategiska åtgärder. Att identifiera de bästa tillväxtmöjligheterna för företaget och implementera dem i rätt tid kommer att säkerställa aktieägarnas värdeökning. Under tuffa ekonomiska tider kan även vanligtvis framgångsrika företag behöva en strategisk omvärdering av sin verksamhet och finansiering. Potentialen för tillväxt bör ses både genom organisk tillväxt och M&A.

accelerating growth

Vad kan vi erbjuda

Novugo tillhandahåller konkreta tillväxtprojekt, strategiska förändringar och planer för omstrukturering av företag utifrån kundernas behov. Novugos erfarna experter erbjuder även längre projektbaserad resursförstärkning eller interimistisk lösning när företaget behöver säkerställa driftseffektivitet eller tillväxt genom praktisk operativ ledning. Vi är också redo att hjälpa till vid M&A, både som experter och som investerare. Vår passion är att hållbart förbättra våra kunders verksamhet, tillväxt och aktieägarvärde.

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

accelerating growth

Så här gör vi

Vår omfattande erfarenhet av strategiskt förändringsarbete, operativ ledning, finansiell- och företagsomstrukturering, inom olika branscher ger en solid grund för vår verksamhet i olika kundprojekt. Tillväxt kräver alltid förändringar. Vi hittar avgörande åtgärder för att uppnå tillväxt och arbetar tillsammans med verkställande ledningen i deras design, implementering och uppföljning. Projekten börjar med att vi samlar in intern och extern information som är relevant för ett företags tillväxt, och genom vår analys utvecklar vi en handlingsplan, tillsammans med företagsledningen, för att leverera tillväxt. Vi skräddarsyr alla våra projekt efter kundens behov med konkreta och mätbara åtgärder. Novugos nätverk har byggts upp med beprövade experter både nationellt och internationellt. Utmaningarna med internationell tillväxt, när det gäller språk och kulturer, tillhör också vårt expertområde.

accelerating growth

Vem passar våra tjänster för

Kontinuerlig affärsutveckling är i första hand ett ansvar för företagets ägare, styrelse och ledning. Novugo erbjuder mervärde genom att vara den externa expertis som blir injektionen för att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Tillväxten ska bygga på en långsiktigt hållbar sund affär, balansräkning och kassaflöde. En lansering av stora strategiska projekt kräver djärva beslut och ifrågasättande av befintliga verksamheter.

Våra kunder är:
Nordiska företag
Private equity
Family offices
Finansiella institutioner

Novugo Team

Mikko Kilpeläinen Novugo

Mikko Kilpeläinen

CFO- och VD-erfarenhet 
15+ år
Omstrukturering, change management,
tillväxt

+ 358 50 542 5884

Sami Leinonen Novugo

Sami Leinonen

Affärsdirektör- och VD-erfarenhet 15+ år
Change Management, operations och kontinuerlig förbättring

+ 46 72 539 7600

Antti Kemppainen Novugo

Antti Kemppainen

Investment Bank erfarenhet 20+ år
Ekonomisk förvaltning, fusioner och förvärv och finansiering

+ 358 40 707 2700